Algemene voorwaarden Top schutting

De algemene voorwaarden van Top schutting geven de afnemer en de leverancier duidelijkheid over de te leveren producten en het plaatsen ervan. Ook zaken zoals de garantie en de betaling komen aan bod. Top schutting werkt uitsluitend op bestelling en streeft ernaar u een zo helder mogelijke offerte voor te leggen.

Bouwplaats
Voor het plaatsen van uw nieuwe schutting dient een strook van ca. 35cm breed en ca. 75cm diep vrij te zijn van wortels, puin, steenmateriaal, afgebroken palen. (de grond dient bouwrijp te zijn).
Indien er een Hemel Water Afvoer (H.W.A.) aanwezig is op de woning waar de schutting tegenaan geplaatst dient te worden dan dient u dit even te melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden met het materiaal.
Indien uw tuin meer dan 20cm op/af loopt, of een hoogte verschil tussen 2 tuinen van meer dan 20cm aanwezig is, zijn er verschillende opties mogelijk, hierdoor dient u tijdig contact met ons op te nemen.

Laden en lossen

De montageploeg moet binnen 25 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand kenbaar ken baar gemaakt worden aan Top schutting.

Betalingsvoorwaarden
Na het reserveren van een plaatsingsdatum dient een aanbetaling te worden voldaan, zodra de aanbetaling is ontvangen staat uw gereserveerde plaatsingsdatum gereserveerd. Na het voldoen van de aanbetaling ontvangt u de factuur ten bate van het resterend bedrag, deze betaling dient uiterlijk één week (5 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan. Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang of op de dag van plaatsing van de schutting is Top schutting genoodzaakt 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen. Na plaatsing van de schutting heeft u een mogelijkheid om de schutting samen met Top schutting op te leveren en na te lopen. Mocht zonder overleg het volledige/gedeelte van het bedrag niet voldaan zijn dan blijft de schutting/materialen eigendom van Topschutting. Als het weer en/of grond niet acceptabel is, vragen wij u om vroegtijdig contact met ons op te nemen zodat er in overleg een nieuwe plaatsingsdatum wordt gekozen. Mocht dit ter plekke plaatst vinden dan worden de materialen gelost kan worden. Wanner het materiaal niet gelost kan worden dient Top schutting transportkosten en eventuele extra kosten voor deze dag in rekening te brengen.

Fundering
De palen komen circa 70 cm onder het maaiveld te staan. Er kan geadviseerd worden om beton aan de palen te laten storten, dit is nodig wanneer er sprake is van hoge grondwater stand of als de aarde uit kleigrond bestaat. Mits er niet voor de optie is gekozen om de schutting palen aan te storten van beton kan er alsnog terplekke geadviseerd worden. Wel dient u de mortel dan zelf te verzorgen. Mocht opdrachtgever het, ondanks advies niet nodig vinden beton te laten storten, dan vervalt de garantie op de montage.
Werkzaamheden zoals, het herbestraten, herstellen van de borders vallen niet onder de montage werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Tijdens de montage dient de montageploeg te kunnen beschikken over stroom en water.

Uitzetten van de schutting
Bij aankomst dient de opdrachtgever aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waarop de schutting geplaatst zal worden. Alsmede de eventuele hoogte van de te plaatsen schutting. Verder dient de opdrachtgever kenbaar te maken waar eventuele kabels en/ of leidingen liggen. De montageploeg probeert met alle facetten rekening te houden maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele kabel en/ of leiding schade.

Montage van de schutting
Na het uitzetten van de lijn waarop de schutting geplaatst wordt, start de montageploeg met het maken van gaten waarin de betonpalen geplaatst worden. Nadat de betonpalen en de onderborden geplaatst zijn worden de schuttingdelen gemonteerd. Tenslotte wordt uw schutting gesteld en afgemonteerd. Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen, wordt er op die plek meestal geen paal geplaatst. Dit is vaak niet mogelijk i.v.m. de fundering van uw woonhuis, schuur of andere bebouwingen.

Mocht de betaling niet volgens afspraak voldaan zijn (zie mail) dan rekent Topschutting 10% administratie kosten op het totaal bedrag.

Garantie beton
Top schutting geeft 10 jaar garantie op al haar betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen in het product zitten, dit valt niet onder de garantie. Door een reactie met regenwater kan er kalk uitbloei ontstaan. De kalk zet zich hierbij op het betonoppervlak af als witte uitslag. Dit verschijnsel hoort bij beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalk uitbloei valt niet onder de garantie. Om kalk uitbloei te voorkomen dient de gehele schutting eenmalig geschilderd te worden met een speciale betonverf. Onder de garantie valt:
– Grove scheuren of gaten
– Spontaan kapot knappen van het beton
– Betonrot

Garantie hout
Top schutting geeft 5 jaar garantie op al haar geïmpregneerde schuttingen. Top schutting werkt uitsluitend met hoogwaardige materialen, desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Haarscheurtjes vallen niet onder de garantie.
Onder de garantie valt:
– Grove scheuren
– Productiefouten
– Houtrot

Stormschade en schade door verzakking of andere invloeden van buitenaf vallen nooit onder de garantie.